Medarbetare

 
LENA MITTS

LENA MITTS

Advokat, vicehäradshövding

Lena har verkat som advokat sedan år 1993. Hon betjänar finska och utländska företag långsiktigt och heltäckande med tonvikt på avtal, försäkringar, företagsarrangemang, arbetsförhållanden och tvistlösning. Lena fungerar som av domstolen utsedd skiftesman i dödsbon och avvittringar och betjänar privatpersoner i frågor som gäller beskattning, arvsplanering, bostads- och fastighetsaffärer och tvistlösning.

Språk: svenska, finska, engelska

lena.mitts@mittslaw.fi
+358 9 669 388, mobile: + 358 50 556 4148

 
HANNU LAURILA

HANNU LAURILA

Advokat, juris magister

Hannu har handhaft advokatuppdrag sedan år 2008. Han är specialist på arbets- och försäkringsrätt och sköter även tullärenden, allmän affärsjuridik och tvistlösning.

Språk: finska, engelska

hannu.laurila@mittslaw.fi
+358 9 669 892, mobile: + 358 50321 0277

JANNIE RUSK

JANNIE RUSK

Advokat, juris magister

Jannie är specialist på dataskydd (GDPR). Hon betjänar dessutom företag i allmänna affärsjuridiska ärenden och privatpersoner i ärenden som gäller beskattning samt arvs- och familjerätt.

Språk: finska, svenska, engelska.

jannie.rusk@mittslaw.fi
+358 9 669 581, mobile +358 50 309 0209

 
Tuomas.jpg

TUOMAS TALVITIE

Advokat, vicehäradshövding

Tuomas tyngdpunktsområden är rättegångar och insolvensärenden. Han betjänar dessutom våra företagskunder i allmänna affärsjuridiska ärenden.

Språk: finska, engelska

tuomas.talvitie@mittslaw.fi
mobile: + 358 50368 6398

HENRIETTA REMANDER

HENRIETTA REMANDER

Juris magister, rättegångsbiträde med tillstånd, avlagt advokatexamen

Henriettas tyngdpunktsområden är allmän affärsjuridik och företagsarrangemang. Hon betjänar privatpersoner i ärenden som gäller beskattning samt arvs- och familjerätt.

Språk: finska, engelska, svenska

henrietta.remander@mittslaw.fi
+358 9 669 010, mobile: +358 40 044 0088

 
HILLA FÄLT-RENWALL

HILLA FÄLT-RENWALL

Byråchef, tradenom

Språk: svenska, finska, engelska

hilla.falt-renwall@mittslaw.fi
+358 9 669 895, mobile +358 50 309 0206

FANNY WILHELMSSON

FANNY WILHELMSSON

Assistent

Språk: svenska, finska, engelska

fanny.wilhelmsson@mittslaw.fi
+358 9 669 894

 
LUCA

LUCA

Head of Happiness